ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon

ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon

ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
Doğrudan Dolar’a (USD) ve/veya Dolar’a dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılara önerilir.

FON KURULUŞ TARİHİ: 12.11.2018

FON YÖNETİM ÜCRETİ: Yıllık % 1

RİSK DÜZEYİ: Yüksek

FONUN TANIMI: Fon, ağırlıklı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden varlıklara yatırım yaparak Dolar ve TL bazında getiri yaratmayı hedefler. Bu kapsamda fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılır ve fon orta-uzun vadeli eurobondlara yatırım yapar.

AMAÇ: Fonun amacı, döviz cinsinden sabit getirili enstrümanlar vasıtasıyla yatırımcılarına orta–uzun vadede ortalama USD mevduat oranları üzerinde getiri yaratmaktır.

YÖNETİM STRATEJİSİ: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi borçlanma araçlarına ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Kalan %20’lik kısmı ile USD ve TL cinsi vadeli mevduat, repo/ters repo, Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, yatırım fonu katılma payları, ortaklıkları payları vb. sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak ek getiri sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçları kullanılabilir.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ: BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (USD)