ICBC TURKEY Portföy Para Piyasası Fonu

ICBC TURKEY Portföy Para Piyasası Fonu

ICBC TURKEY Portföy Para Piyasası Fonu

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
O/N Repo ve/veya TL vadeli mevduat getirisine alternatif arayan düşük risk profilindeki yatırımcılara önerilir.

KURULUŞ TARİHİ: 28/09/1992

DEVİR TARİHİ: 11/01/2016

FON YÖNETİM ÜCRETİ: Yıllık % 1,30

RİSK DÜZEYİ: Düşük

FONUN TANIMI: Fon portföyünün tamamı, vade yapısı en çok 184 gün olan hazine bonosu, devlet tahvili ve benzer sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi ise maksimum 45 gündür.

AMAÇ: Fonun amacı, kısa vadeli tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden korumak ve alınan minimum riskle para ve kısa vadeli borçlanma araçları piyasalarındaki hareketlerden faydalanarak maksimum getiri elde etmektir.

YÖNETİM STRATEJİSİ: Fon, portföyünün en az %80’ini, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Fon portföyüne alınacak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarının seçiminde; daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olan yatırım araçları tercih edilir. Fon portföyü piyasa koşullarına istinaden, belirli dönemlerde ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon, istikrarlı ve yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak mevzuat ve SPK’nın ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ: %80 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BİST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi