ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)

ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)

ICBC Turkey Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
Piyasadaki sistematik olmayan risklerden kaçınarak, BİST Ulusal 100 Endeksinin getirisinden daha yüksek oranda faydalanmayı amaçlayan yatırımcılara önerilir.

KURULUŞ TARİHİ : 13/10/1993

DEVİR TARİHİ : 11/01/2016

FON YÖNETİM ÜCRETİ : Yıllık % 2 

RİSK DÜZEYİ : Yüksek

FONUN TANIMI : Fon portföyünün en az %80’i ile devamlı olarak BİST’te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yapar. Fon Portföyünün % 20’lik kısmı ile Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına, Repo Ters Repo, TL-Döviz Mevduat vs. gibi araçlara yatırım yapar.  Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Organize ve /veya Tezgahüstü Türev Araçları da kullanabilir.

AMAÇ: Fon büyük oranda, BIST Ulusal 100 endeksine göreceli iyi performans gösteren ortaklık paylarına yatırım yaparak aynı dönem içerisinde  BIST Ulusal 100 endeksinden daha iyi bir getiri elde etmeyi amaçlar.

YÖNETİM STRATEJİSİ : Portföyünün %80-100’lük kısmıyla BIST Tüm endeksine dahil ortaklık paylarına, geri kalan kısım ile de çeşitli enstrümanlara yatırım yapar. 

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ : %90 BİST Ulusal 100 Endeksi + %10 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeks