ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon

ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon

ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
Doğrudan döviz ve/veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara önerilir.

Fon Kuruluş Tarihi: 12.11.2018

Fon Yönetim Ücreti: Yıllık % 1 

Fonun TanımıFon Portföyü ağırlıklı olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı hedefler. Bu kapsamda Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılır ve fon orta-uzun vadeli eurobondlara yatırım yapmayı hedefler.

Amaç: Fon, döviz cinsinden sabit getirili enstrümanlar vasıtasıyla yatırımcılarına orta – uzun vadeli olarak döviz mevduatı oranları üzerinde getiri yaratmayı amaçlar.

Yönetim Stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsi borçlanma araçlarına ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Kalan %20’lik kısmı içeren TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç edilen TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, Takasbank Para Piyasası işlemleri, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları,  yatırım ortaklıkları payları, repo, ters repo işlemlerine yatırım yapılarak ek getiri sağlanması hedeflenmektedir.

Karşılaştırma Ölçütü: BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (USD)