ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon

ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon

ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon

Fon Kuruluş Tarihi: 12.11.2018

Fon Yönetim Ücreti: % 1 (Yıllık)

Önerilen Yatırımcı Profili: Doğrudan döviz ve/veya dövize dayalı Türkiye Hazinesi ve/veya Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara önerilir.

Fonun Tanımı: Fon portföyü, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsi borçlanma araçlarına ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Kalan %20’lik kısmı ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, varlık teminatlı menkul kıymetlere, yurt dışında ihraç edilen TL cinsi menkul kıymetlere, ortaklık paylarına, varantlara, yapılandırılmış yatırım araçlarına, sertifikalara, borsa yatırım fonlarına, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası enstrümanlarına, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma paylarına, yatırım ortaklıkları paylarına, repo, ters repo enstrümanlarına yatırım yapar. Ayrıca döviz cinsi varlıklar ve işlemler içerisinde OECD ve BRICS üye ülkelerinin kamu ve özel sektörlerinin ihraç ettiği döviz cinsi/döviz endeksli borçlanma araçları, eurobondlar, ortaklık payları, depo sertifikaları (ADR, GDR), yatırım fonları, emtia, altın ve diğer kıymetli madenler, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar, borsa yatırım fonları, borsa yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsalarda işlem gören enstrümanlara ve tezgahüstü türev işlemlere de fon portföyünde yer verilebilir.

Amaç: Fonun amacı; yabancı ve yerel para cinsinden faiz öngörüleri temelinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik bir şekilde yöneterek, piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışmak ve yurtiçi USD cinsinden ortalama mevduat oranlarının üzerinde getiri sağlamaktır.

Yönetim Stratejisi: Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen döviz cinsi borçlanma araçlarına ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı hedefleyecektir. Bu kapsamda Fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobond) yatırılır ve fon orta ve uzun vadeli eurobondlara yatırım yapmayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak için makroekonomik ve finansal verileri analiz ederek oluşturulan öngörüler doğrultusunda, yönlü ve/veya mutlak getiri sağlayabilecek yatırımlar yapılacaktır. Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Durasyon, bir tahvilin geri ödeme dönemi sonuna kadar geçirdiği ortalama zaman olup, tahvil fiyatının faiz değişimlerinden ne ölçüde değişeceğini tahmin eden ve piyasa riskini yansıtan en önemli etkendir. Konveksite ise tahvil fiyatı ile faiz seviyeleri arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi ölçer. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilecektir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılacaktır.

Karşılaştırma Ölçütü: %100 BIST-KYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi'dir.