ICBC TURKEY Portföy Birinci Değişken Fon

ICBC TURKEY Portföy Birinci Değişken Fon

ICBC TURKEY Portföy Birinci Değişken Fon

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
O/N Repo ve/veya mevduat getirisine alternatif arayan düşük risk profilindeki yatırımcılara önerilir.

KURULUŞ TARİHİ : 13/10/1993

DEVİR TARİHİ : 11/01/2016

FON YÖNETİM ÜCRETİ : % 1,95 (Yıllık)

FONUN TANIMI: Fon Portföyü  ağırlıklı olarak Türk Kamu ve Özel Sektör borçlanma araçlarına ve Ters Repoya yatırım yapar. Aynı zamanda getiri farkı yaratmak ve fırsatlardan faydalanmak amacıyla başta Türk Ortaklık Payları olmak üzere sınırlı miktarda Altın ve Kıymetli Madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, Yapılandırılmış Yatırım Araçları, Borsa yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları-Ortaklık Payları vs. gibi çeşitlendirilmiş  enstrümanlara yatırım yapar. Riskten korunma ve/veya yatırım amacı ile döviz, kıymetli madenler , sermaye piyasası araçları vs. üzerinden düzenlenmiş  opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlemler vs.  gibi türev araçları kullanabilir. 

AMAÇ: Fon portföyü, çeşitlendirilmiş yatırım enstrümanları ile öncelikli olarak enflasyondan daha yüksek bir getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra esnek yönetim tarzı ile mevduata alternatif bir yatırım aracı olarak tasarlanmıştır. 

YÖNETİM STRATEJİSİ : Portföyünün %30-75’lik kısmı ile Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına, %0-25 aralığında Ortaklık Payı, %20-70 kısmı ile Ters Repo ’ya, sınırlı bir kısmı ile  de yukarıda belirtilmiş olan enstrümanlara yatırım yapar. 

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ: %40 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST 100 Ulusal Endeksi + %10 BİST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi + %20 BİST-KYD DİBS 182 Gün Endeksi + % 20 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi