ICBC TURKEY Portföy Para Piyasası Fonu

ICBC TURKEY Portföy Para Piyasası Fonu

ICBC TURKEY Portföy Para Piyasası Fonu

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
O/N Repo ve/veya TL vadeli mevduat getirisine alternatif arayan düşük risk profilindeki yatırımcılara önerilir.

KURULUŞ TARİHİ: 28/09/1992

DEVİR TARİHİ: 11/01/2016

FON YÖNETİM ÜCRETİ: Yıllık % 1,30

RİSK DÜZEYİ : Düşük

FONUN TANIMI: Portföyünün tamamı, vade yapısı en çok 184 gün olan hazine bonosu, devlet tahvili ve benzer sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi ise 45 gündür.

AMAÇ: Fon kolaylıkla nakde dönüştürülebilir. Anaparanın enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunmasını ve alınan minimum riskle para ve kısa vadeli borçlanma araçları piyasalarındaki hareketlerden maksimum gelir elde etmeyi hedefler.

YÖNETİM STRATEJİSİ: Fon portföyünde, Kamu, Banka ve Özel Sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, ters repoya ve Takasbank Para Piyasası'na yatırım yapmak kaydıyla, para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak Banka ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ: %80 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BİST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi