ICBC TURKEY Portföy Hisse Senedi Fonu

ICBC TURKEY Portföy Hisse Senedi Fonu

ICBC TURKEY Portföy Hisse Senedi Fonu

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
Piyasadaki sistematik olmayan risklerden kaçınarak, BİST Ulusal 100 Endeksinin getirisinden yüksek oranda faydalanmayı amaçlayan yatırımcılara önerilir.

KURULUŞ TARİHİ : 13/10/1993

DEVİR TARİHİ : 11/01/2016

FON YÖNETİM ÜCRETİ : % 2 (Yıllık)

FONUN TANIMI : Fon portföyünün en az %80’i ile devamlı olarak BİST’te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yapar. Fon Portföyünün % 20’lik kısmı ile Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına, Repo Ters Repo, TL-Döviz Mevduat vs. gibi araçlara yatırım yapar.  Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Portföyünün 20%’lik kısmına kadar Organize ve /veya Tezgahüstü Türev Araçları da kullanabilir. 

AMAÇ: Fon, büyük oranda BIST Ulusal 100 endeksine göreceli iyi performans gösteren ortaklık paylarına yatırım yaparak aynı dönem içerisinde  BIST Ulusal 100 endeksinden daha iyi bir getiri elde etmeyi amaçlar. 

YÖNETİM STRATEJİSİ : Portföyünün %80-100’lük kısmıyla BIST Tüm endeksine dahil pay  senetlerine, geri kalan kısım ile de çeşitli enstrümanlara yatırım yapar. 

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ : %90 BİST Ulusal 100 Endeksi + %10 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeks