ICBC TURKEY Portföy Birinci Değişken Fon

ICBC TURKEY Portföy Birinci Değişken Fon

ICBC TURKEY Portföy Birinci Değişken Fon

ÖNERİLEN YATIRIMCI PROFİLİ:
Orta vadede TL mevduat getirisi üzerinde getiri sağlamak isteyen yatırımcılara önerilir.

KURULUŞ TARİHİ: 13.10.1993

FON YÖNETİM ÜCRETİ: Yıllık % 1,95

RİSK DÜZEYİ: Düşük - Orta

FONUN TANIMI: Fon, ağırlıklı olarak Türk Kamu ve Özel Sektör borçlanma araçları ile Ters Repo-Takasbank Para Piyasası İşlemleri’ne yatırım yapar. Aynı zamanda getiri farkı yaratmak ve fırsatlardan faydalanmak amacıyla sınırlı miktarda döviz, altın ve kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, yapılandırılmış yatırım araçları, yatırım fonu katılma payları, vs. gibi çeşitlendirilmiş enstrümanlara yatırım yapar. Riskten korunma ve/veya yatırım amacı ile döviz, kıymetli madenler, sermaye piyasası araçları vs. üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlemler gibi türev araçları kullanabilir.

AMAÇ: Fonun amacı, esnek yönetim tarzı ile TL vadeli mevduat üzerinde getiri yaratmaktır.

YÖNETİM STRATEJİSİ: Portföyünün %0-100’lik kısmı ile Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarına, %0-10 aralığında Ortaklık Payı, %0-100 kısmı ile Ters Repo ’ya, sınırlı bir kısmı ile de fonun tanımında belirtilmiş olan enstrümanlara yatırım yapar.

FON EŞİK DEĞERİ: %100 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi