Yatırım Süreci

Yatırım Süreci

Yatırım Süreci

Haftalık olarak toplanan Yatırım Komitesi ulusal ve uluslararası konjonktüre bağlı olarak makro ve mikroekonomik görüşler ortaya koyar. Bu görüşler doğrultusunda  ortaya çıkan kısa ve orta vadeli stratejiler, risk/getiri ölçeğinde değerlendirilerek portföy yönetimine yansıtılır.